Agència de Comunicació Social

Inici / Agència de Comunicació Social

L’Agència de Comunicació Social neix el desembre del 2009 per fer sentir la veu de l’acció social a través d’una estructura capaç de donar visibilitat a les problemàtiques socials i sensibilitzar la ciutadania envers elles.  L’Agència és un projecte d’ECAS amb vocació de prestar serveis al tercer sector social, començant per la pròpia federació i les entitats associades, però amb voluntat d’anar més enllà i esdevenir una plataforma informativa especialitzada en acció social.

És per això que, sota el lideratge i la gestió d’ECAS, l’Agència treballa no només per donar resposta a les necessitats comunicatives de l’organització i de les entitats que en formen part, sinó també per desenvolupar serveis de comunicació destinats a tot el sector. L’Agència de Comunicació Social vertebra la seva activitat a través de tres branques, vinculades als diferents destinataris i objectius: Gabinet de premsa d’ECAS, Consultoria per a les entitats associades i Agència de notícies per als mitjans de comunicació.

En el marc de la segona d’aquestes línies d’activitat, i per tal de fomentar i millorar la tasca comunicativa per part de les organitzacions del tercer sector, l’Agència ofereix una línia de  formació en comunicació que ha tractat diversos aspectes: relacions entre gabinets de premsa i mitjans de comunicació, eines i estratègies 2.0 a les xarxes socials, claus per a portaveus, etc.

agencia-comunicacio-socialContacte Tel. 93 268 3442

Direcció Agnès Felis afelis@acciosocial.org M. 657 515 361

Redacció Mariona Picas comunicacio@acciosocial.org