Vocalies

Les Vocalies són aquells grups de treball sorgits dels vocals de la Junta Directiva que es defineixen segons els temes estratègics a seguir. El grup està obert a la participació d’aquelles altres entitats que no formen part de la Junta Directiva. La seva funció és, doncs, la de liderar els temes estratègics per a l’entitat.

Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

Vocalies actuals:

  • Vocalia de capacitació | Vocal: Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)
  • Vocalia d’incidència | Vocal: Rosa Balaguer (Casal dels Infants)
  • Vocalia d’inserció sociolaboral | Vocal: Fran Viedma (Salesians Sant Jordi)
  • Vocalia d’internacionalització de l’acció social

vocalia-internacionalitzacioMembres:

Esmeralda Almazan (Intress)
Francesca Maria Errico (Insercoop)
Griselda Rossell (Femarec)
Inma Martín (Servei Solidari)
Irene Kopetz (Plataforma Educativa)
José Alonso (Èxit)
Josep Vidal (Plataforma Educativa)
Laia Pajuelo (Joves per la Igualtat i la Solidaritat)
Laura Masferrer (SER.GI)
Mar Camarassa (Surt)
Marta Olaria (Arrels)
Montse Ros (Probens)
Núria Francolí (Surt)
Teresa Suárez (Intress)
Xavier Orteu (Insercoop)

  • Vocalia de pobresa | Vocal: Teresa Crespo (Associació Ventijol)

vocalia-pobresaMembres:

Ferran Busquets (Arrels Fundació)
Genís Giner (Surt)
Joan Uribe (Sant Joan de Déu Serveis Socials)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Mercè Darnell (Càritas Barcelona)
Raúl Martínez (Cepaim)
Salvador Busquets (expert independent)
Teresa Crespo (Ventijol)

  • Vocalia territorial | Vocal: Francesc Xavier Rodríguez (Vincle)