El projecte d’innovació ECAS es posa en marxa amb la designació de l’empresa sòcia per dur-lo a terme: la consultora bhantal, especialitzada en “ajudar a les organitzacions a estructurar, activar i desenvolupar el seu potencial i les seves capacitats per innovar de forma sostinguda”, ha estat l’escollida. L’objectiu del programa de capacitació és proporciona comprensió i directrius de treball a les organitzacions, així com promoure la innovació en aspectes com la gestió o l’atenció als usuaris. El pla per desenvolupar el servei es s’executarà en tres fases: una primera de ‘Reconeixement de la innovació’ en què es valorarà la situació actual a les entitats associades; la de ‘Capacitació’ pròpiament dita, que comprendrà sis sessions destinades a persones de totes les entitats interessades en activar la innovació en les seves organitzacions; i una tercera de ‘Interrelació i experiències’ que cristal·litzarà en la creació d’una comunitat virtual d’“innovas” que donarà continuïtat al projecte.

El projecte d’innovació ECAS es posa en marxa amb la designació de l’empresa sòcia per dur-lo a terme: la consultora bhantal, especialitzada en “ajudar a les organitzacions a estructurar, activar i desenvolupar el seu potencial i les seves capacitats per innovar de forma sostinguda”, ha estat l’escollida. L’objectiu del programa de capacitació és proporciona comprensió i directrius de treball a les organitzacions, així com promoure la innovació en aspectes com la gestió o l’atenció als usuaris. El pla per desenvolupar el servei es s’executarà en tres fases: una primera de ‘Reconeixement de la innovació’ en què es valorarà la situació actual a les entitats associades; la de ‘Capacitació’ pròpiament dita, que comprendrà sis sessions destinades a persones de totes les entitats interessades en activar la innovació en les seves organitzacions; i una tercera de ‘Interrelació i experiències’ que cristal·litzarà en la creació d’una comunitat virtual d’“innovas” que donarà continuïtat al projecte.

Recommended Posts