Skip to content
Àmbit d'actuació:
Orientació i inserció laboral, Emprenedoria, Sensibilització en igualtat de gènere, Visibilització de les dones directives, empresàries i emprenedores
Col.lectius destinataris:
Dones, Dones en situació de vulnerabilitat, Dones emprenedores, directives o empresàries
Persones ateses (anualment):
190
Equip humà:
8 professionals i 10 persones voluntàries
Missió/ideari:

Dones pel futur Impulsen el canvi social necessari per a aconseguir la igualtat entre dones i homes a través de la participació social, política i econòmica. Promouen la creació d’ocupació a través de l’emprenedoria inclusiva, l’orientació laboral i les microfinances com a eina per transformar la vida de les dones en situació de vulnerabilitat.

Any d'inici de l'activitat:
1990