Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’inserció laboral, Programes d’inclusió social, Programes de lluita contra la violència masclista, Programes de suport i foment a l’emprenedoria
Col.lectius destinataris:
Dones en risc d’exclusió, Dones que es troben en situació d'atur de llarga durada, Dones que volen emprendre, Dones de minories ètniques
Persones ateses (anualment):
310
Equip humà:
5
Missió/ideari:

Fòrum Dona Activa es dedica a acompanyar dones en el seu procés d’inserció social i laboral prenent com a base el seu creixement personal, per ajudar-les a desenvolupar les seves competències professionals amb plenitud i consciència. L’associació els proporciona eines, metodologies i activitats que faran possible l’èxit en el seu desenvolupament. També fomenta l’emprenedoria a través de les microempreses i l’autoocupació.

Any d'inici de l'activitat:
2010