Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció laboral, Programa acollida famílies, Formació avancem juntes
Col.lectius destinataris:
Dones migrades
Persones ateses (anualment):
350
Equip humà:
3 professionals i 70 persones voluntàries
Missió/ideari:

A la Merienda treballen per acompanyar persones sense recursos. Es va fundar com un espai d’acollida i participació, per tal de generar vincles i crear comunitat; després d’haver col·laborat amb diferents menjadors socials i haver vist que faltava cobrir una necessitat de llaços, empatia i companyia. Actuen des de la voluntat de donar suport, ajudar i acompanyar.

Any d'inici de l'activitat:
2012