Skip to content
Àmbit d'actuació:
ProHabitatge és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat treballar per al desenvolupament del dret a l’habitatge digne i adequat, afavorir la inserció social, reforçar la igualtat d’oportunitats i desenvolupar mesures de suport per prevenir l’exclusió residencial.
Col.lectius destinataris:
Famílies i persones en risc d’exclusió social i en situació residencial precària, que necessiten suport socioeducatiu. Famílies amb infants a càrrec amb problemes econòmics i socials, dones amb fills/es que han patit violència masclista i persones soles amb problemes econòmics i de salut mental i física. Tots i totes beneficiaris/es els defineix la situació d’exclusió residencial de: sense sostre, sense habitatge i/o habitatge insegur.
Persones ateses (anualment):
387
Equip humà:
14 treballadores
Missió/ideari:

Facilitar l’accés a l’habitatge de persones i famílies en situació d’exclusió residencial i sensellarisme, així com proveïr de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.

Any d'inici de l'activitat:
1999