Skip to content

Resum de seguiment de temes rellevants per a La Confederació i les seves entitats membre:

1. Constitució de la mesa de negociació del Conveni d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya

Aquest matí, i després d’un intens procés de negociació entre la part empresarial per la determinació de la representativitat, finalment hem aconseguit constituir la mesa de negociació del Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària per als propers anys (a determinar en el marc de la negociació). En els propers dies us enviarem una nota informativa amb el detall i acords d’aquesta constitució però, en qualsevol cas, no volíem deixar d’anticipar-vos-ho per la importància i satisfacció del fet. Després que el IV Conveni hagués estat declarat de caràcter extraestatutari degut a la impugnació del mateix per part d’ACRA, era una fita molt important constituir una nova mesa en els termes que ho hem fet i que us explicarem en tot detall molt properament.

 

2. Els sindicats anuncien una jornada de mobilitzacions el proper dia 23 de maig en aquells sectors que veuen perillar el conveni col·lectiu en motiu de l’ultractivitat

Davant els riscos que suposa la finalització de l’ultractivitat el proper mes de juliol d’una part important dels convenis col·lectius segons la reforma laboral, ahir els sindicats catalans CCOO i UGT van acordar convocar una jornada de mobilització el proper 23 de maig (vegeu manifest publicat pels sindicats). En el cas de La Confederació, hi ha dos convenis sectorials que es troben en aquesta situació: CC Lleure Educatiu i Sociocultural i CC d’Atenció Precoç. En qualsevol cas, i a l’espera de veure com es concreta aquesta jornada de mobilitzacions, recordar que des de La Confederació no hi ha cap tipus de voluntat de “deixar caure” cap conveni ja que suposaria una desregulació del sector i per tant, destruir la feina feta durant tants anys. En aquest sentit, i com sempre hem defensat, la voluntat és preservar els convenis sectorials d’àmbit català i seguir garantint unes mínimes regles del joc comunes per a tothom que opera en el sector a casa nostra.

 

3. La Comissió Mixta de Contractació responsable de l’Ajuntament de Barcelona crea un grup de treball per millorar la contractació municipal de serveis d’atenció a les persones

Ahir es va reunir de nou la Comissió Mixta de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barcelona, de la qual formem part com a Confederació. Després d’una primera etapa en què la Comissió ha desenvolupat una instrucció per promoure que contractació municipal fomenti la ocupació de persones que pateixen situació d’especial vulnerabilitat (vegeu vídeo de promoció de la mesura), ara es proposa crear un grup de treball específic per abordar aquells temes que des de la Taula i La Confederació venim denunciant en l’àmbit de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones (equilibri de criteris tècnics i econòmics, delimitació de baixes temeràries, …). Aquest grup es posarà en marxa durant les properes setmanes i no cal dir que com a Confederació hi serem presents per tal d’aconseguir que la voluntat política expressada en aquest àmbit es tradueixi en millores reals en els plecs de condicions dels concursos.

 

4. Resposta de seguiment de temes per part del Departament de Benestar i Família

Per la vostra informació , i després de sol·licitar al Departament de Benestar el seguiment d’alguns dels temes abordats amb la Consellera en la reunió institucional mantinguda el passat mes de febrer de 2013, a continuació us en detallem la resposta:

Sobre el Pla de retorn del deute del Juliol del 2012

“No podem facilitar a data d’avui una resposta concreta en referència al Pla de retorn del deute”.

Sobre l’Estat de situació de la Cartera de Serveis Socials estatal i possible impacte a Catalunya

“L’any 2012 el Ministeri va convocar una primera reunió tècnica per treballar un futur Catàleg de referència de serveis socials. En aquesta reunió els representants de la Generalitat varen explicar els trets més rellevants de la cartera catalana de Serveis Socials. A partir d’aquí el Ministeri va enviar un primer esborrany a les CC.AA sobre el qual des de Catalunya es va fer una sèrie de consideracions respecte a la categorització que havien fet de les diferents prestacions i sobre la incorporació o no de determinats serveis. A banda d’això, la nostra preocupació ha estat sempre la de preservar el nostre nivell competencial i que aquest Catàleg esdevingués únicament referent per aquelles comunitats autònomes que no en disposaven. A la Comisión Delegada de Directores Generales celebrada el 8 de gener, el Ministeri va presentar una darrera versió d’aquest catàleg, i la Directora de l’ICASS va insistir en incloure en el text d’aquesta versió el següent paràgraf: “las previsiones del presente Acuerdo se aplicaran respetando en todo caso las competencias exclusivas en servicios sociales atribuidas a las Comunidades Autónomas por sus respectivos Estatutos de Autonomía”. Així mateix, la Directora general de l’ICASS va insistir en la necessitat de remarcar que en cap cas es tractés d’un Catàleg d’obligat compliment sinó d’un Catàleg de referència. En aquests moments no hi ha novetats respecte aquest tema.”

Sobre la continuïtat de les taules tècniques de l’ICASS

“En el que respecte a la posada en marxa de les taules tècniques, en l’actual context socioeconòmic, i de cara a racionalitzar i optimitzar els instruments de participació dels diferents sectors, l’ICASS està estudiant una proposta que ha de passar per una regulació d’aquesta participació (les Taules Tècniques no tenen cap fonament normatiu). Aquest nou instrument té la intenció de simplificar i transversalitzar la participació de totes les entitats més representatives dels diferents sectors que intervenen en els serveis socials especialitzats. Es mantindran els grups de treball que es considerin per tractat temes específics de cada sector.”

 

5. La Comissió de Formació de La Confederació encetarà en els propers mesos una nova etapa

A proposta de la Comissió de Formació de La Confederació i en resposta als temes plantejats en la reflexió sobre el model de futur de la formació en el marc de la patronal , la Junta Directiva va acordar ahir encetar una nova etapa d’aquesta comissió que es caracteritzarà per treballar l’estratègia i el model de futur de la formació dels professionals del nostre sector. Evidentment, en paral·lel a aquesta feina, des de la comissió es seguirà portant el seguiment tècnic i l’execució dels plans de formació d’oferta sectorials finançats pel Consorci de Formació Contínua i per la Fundación Tripartita. Per encetar aquesta nova etapa de reflexió més estratègica, en les properes setmanes rebreu una convocatòria específica al respecte amb tot la informació detallada i cada organització sòcia haurà de comunicar si està interessada en participar-hi i el nom de les persones que hi assistiran. La primera reunió es preveu pel mes de juny.

 

6. La Confederació participarà a la tertúlia del Programa Solidaris de Catalunya Ràdio per parlar de les retallades e l’àmbit de la dependència

Aquest proper dissabte dia 11 de maig, La Confederació estarà present en la tertúlia del Programa Solidaris de Catalunya Ràdio sobre les retallades en l’àmbit de la dependència. Participaran en la tertúlia en Josep Serrano (FEATE), en representació de La Confederació; la Presidenta de DINCAT i la Consellera de Benestar i Família. El programa s’emetrà cap a les 15:30h (el programa és de 15:00h a 16:00h http://www.catradio.cat/programa/1117/Solidaris ).

 

Si teniu qualsevol pregunta o necessiteu que us ampliem algun tema, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Laia Grabulosa, directora de la Confederació direccio@laconfederacio.org.