15.11.2012 | Quatre dels cinc projectes que el Departament de Benestar Social i Família ha presentat al Projecte VERSO – Voluntaris per l’ocupació europea són d’entitats membres d’ECAS: ‘Obrint la porta a la rehabilitació’ de la Fundació Ared, ‘Projecte Coach’ de la Fundació Èxit, ‘Servei de Transició a l’Autonomia’ del Casal dels Infants i el ‘Programa Referents’ de l’Assocació Punt de Referència. Les cinc pràctiques seleccionades combinen la inserció sociolaboral de les persones usuàries amb el desenvolupament de les aptituds i les habilitats dels voluntaris, fet que contribueix a facilitar la seva pròpia ocupació i creixement personal. Passen a la fase final del projecte, on se seleccionaran setze bones pràctiques entre les aportades per altres set països europeus.

Els projectes seleccionats són:

  • Obrint la porta a la Rehabilitació’, gestionat per la Fundació Ared. Té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i l’empleabilitat de col·lectius amb dificultats per accedir al mercat de treball, prioritàriament dones procedents de centres penitenciaris. La metodologia del projecte permet que les usuàries disposin d’una intervenció integral per part d’un equip humà pluridisciplinar, format per professionals i persones voluntàries, que fa possible una individualització dels programes.
  • ‘Projecte Coach’, gestionat per la Fundació Èxit. Aquesta iniciativa consta d’un programa pautat d’entrenament en habilitats laborals mitjançant el qual un grup de voluntaris de diverses empreses acompanyen i faciliten el primer contacte amb el món laboral a joves que, en la seva major part, han patit fracàs escolar i que no disposen de referents del món laboral en la família o en el seu entorn. El coaching estableix un marc d’acompanyament que fomenta que l’usuari ampliï la seva visió i possibilitats de desenvolupament personal i professional. Alhora aquesta metodologia permet al voluntariat empresarial i a les empreses participar en la formació de joves en situació de desavantatge social, en tant que es converteixen en referents positius i motivadors i els inicien en les claus del món laboral.
  • Servei de Transició a l’Autonomia que gestiona el Casal dels Infants per a l’acció social als barris. El projecte té com a finalitat que els joves assoleixin l’autonomia sociolaboral i econòmica i l’accés a una xarxa social normalitzada, tot fomentant les capacitats personals i socials. Algunes de les persones que hi participen són extutelades per l’Administració, d’altres són persones sense xarxa de suport, com ara joves nouvinguts que han de superar tràmits administratius que allarguen el període de normalització. El projecte parteix de la idea que la millora de la capacitat de relacionar-se aporta més potencial per a la inserció social i és per això que impulsa el jove a implicar-se en altres grups (entitats culturals o socials, camps de treball a l’estranger…). La presència i el treball coordinat d’un equip de voluntaris i un de professionals permet una evolució continuada i a mida dels usuaris que s’atenen.
  • Programa ‘Referents’, implementat per l’entitat Punt de Referència. Aquest programa ofereix a joves tutelats i extutelats o persones en risc d’exclusió social que ho sol·liciten, una persona voluntària que actua com a referent adult i els recolza en les seves necessitats quotidianes. Els referents són persones voluntàries d’entre 26 i 65 anys, disposades a acompanyar un jove, que es comprometen a donar continuïtat a la relació i a participar durant un any en les activitats de grup que planteja l’entitat, a oferir suport emocional, lúdic, lingüístic i social, a més d’un acompanyament en la inserció laboral i en la cerca d’habitatge. El programa posa èmfasi en l’acompanyament voluntari, que juntament a l’acompanyament professional, garanteix una autonomia necessària per als joves que han d’emancipar-se.
  • Fem possible la integració, gestionat per Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE). Es tracta d’un projecte d’acompanyament i tutorització en la recerca de feina i d’emprenedoria que s’adreça a col·lectius que per la seva situació de vulnerabilitat necessiten processos de més proximitat, més mediats i adaptats a les seves especificitats. El fa possible un grup de voluntaris que han treballat com a empresaris, directius o executius, que desitgen compartir l’experiència adquirida durant la seva vida laboral i alhora assumir un paper actiu en la construcció ciutadana.

Recommended Posts