21.04.2015 | Nota de premsa en relació a la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania | en PDF

  • El compromís de les forces polítiques hauria de garantir la continuïtat de les accions en la propera legislatura

  • Cal un estudi econòmic rigorós i contrastat que permeti conèixer el cost real que suposaria la Renda Garantida de Ciutadania

Avui conclou la ronda de compareixences al Parlament de Catalunya en relació a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania i, davant la situació d’emergència social que les entitats d’atenció als col·lectius més vulnerables constatem cada dia, la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social demanem al Parlament que doni resposta amb la màxima celeritat a la petició presentada amb el suport de més de 120.000 signaturesi cinquanta organitzacions.

Després d’una vuitantena de compareixences al llarg de deu mesos, a les entitats socials que veiem en la RGC un instrument útil en la lluita contra la pobresa ens preocupa la confusió generada en les darreres setmanes al voltant del model de prestació que planteja la ILP i el cost que podria representar, amb interpretacions equívoques i càlculs desmesurats que s’utilitzen per desqualificar i titllar d’inviable la proposta.

Recordem que la ILP sorgeix amb la voluntat de donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, segons el qual “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”. Aquest és l’objectiu i els nostres representants polítics tenen l’obligació de fer-lo efectiu. Per tant, reclamem al Parlament compromís i determinació per emprendre les accions que han de fer viable el mandat de l’Estatut.

En aquest sentit, demanem un estudi rigorós i contrastat que permeti conèixer el cost real que suposaria, ja que les referències durant les compareixences i en el debat públic a diferents models de renda –garantida, bàsica, mínima, de subsistència…— ha donat peu a estimacions molt dispars, que van des dels 1.570 fins els 52.900 milions d’euros.

Sense perdre de vista la necessitat de reactivar l’economia i crear ocupació, amb les actuals taxes d’atur cal evitar els processos d’empobriment i exclusió mitjançant prestacions que assegurin uns ingressos mínims, començant de manera urgent per aquells col·lectius que es troben en una situació més vulnerable. En relació a les limitacions pressupostàries, considerem que no hi pot haver cap despesa ni inversió més prioritària que la de garantir una vida digna a tothom i apel·lem a la funció redistributiva dels governs i a la seva capacitat per obtenir els ingressos necessaris per sostenir el model social que estableix el marc legislatiu.

La urgència d’una prestació com la que planteja la ILP de la RGC, agreujada per la reforma pendent de la Renda Mínima d’Inserció, exigeix accions immediates que no poden veure’s posposades ni interrompudes per les eleccions del 27-S, i per garantir aquesta continuïtat instem les forces polítiques a incloure en els seus programes electorals l’acord que adopti el Parlament com a punt de partida.

Nota de premsa en PDF | +info: web de la ILP RGC 

Recommended Posts