19.10.2021 | Nota de premsa de les Escoles de Noves Oportunitats (F. Adsis, F. Comtal, F. El Llindar, F. Gentis, F. Intermèdia, F. Marianao i Salesians Sant Jordi).

  • Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona confirma l’èxit del model educatiu de les escoles de noves oportunitats.
  • La nova llei d’FP pot esdevenir el marc legislatiu que permeti afrontar definitivament l’abandonament escolar prematur i l’ocupabilitat juvenil.

Des de fa anys, Espanya i Catalunya estan al cap davant en les llistes europees d’abandonament escolar (17%), fracàs educatiu (20%) i atur juvenil (40%). Estem davant d’un problema estructural que requereix urgentment d’un canvi en les polítiques educatives i d’ocupació adreçades a joves.

En aquest context, les escoles de noves oportunitats esdevenen una peça clau. Així ho demostra un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona durant el darrer curs escolar: “El model d’Escoles de Noves Oportunitats: una peça clau del sistema educatiu per garantir l’èxit escolar”. L’estudi posa de manifest com la seva proposta d’acompanyament i d’itineraris formatius més llargs i que alternen formació i treball aconsegueix reenganxar anualment a més de 3.500 joves en el seu procés formatiu.

Les escoles de noves oportunitats esdevenen així una resposta complementària a l’abandonament escolar prematur i l’ocupabilitat juvenil. Però aquesta complementarietat és fràgil perquè no tenen el reconeixement necessari que homologui la seva proposta formativa, ni garanteixi la supervivència econòmica. Per això és necessari eixamplar el perímetre del sistema educatiu per tenir lloc com agents actives.

En aquests darrers anys hem vist passar per davant diverses oportunitats legislatives. Ara es presenta una de nova: la futura nova Llei de Formació Professional que aquest trimestre es debat al Congrés dels Diputats. Pot ser el marc legislatiu que permeti abordar definitivament el problema de l’abandonament escolar i l’ocupabilitat juvenil. És un repte i les escoles de noves oportunitats tenen una proposta concreta que ja han traslladat als diferents agents socials, partits polítics i administracions.

Totes aquestes qüestions es posaran a sobre de la taula el proper divendres 29 d’octubre al CaixaFòrum de Barcelona de 12h30 a 14h30. Per una banda, es presentaran les principals conclusions de l’estudi de la UAB. De l’altra, es compartirà i es debatrà la proposta de les escoles de noves oportunitats enfront la nova llei d’FP.

L’acte el presidiran Montserrat Buisan, directora corporativa de programes socials de la Fundació “la Caixa” i Núria Cuenca, secretària general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. La Dra. Aina Tarabini presentarà l’estudi. També han confirmat la seva participació en la taula rodona: Àngel Luis Miguel, director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Juan José Torres, director general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ricard Bellera, secretari de Treball, Economia i Estudis CCOO de Catalunya, Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació Professional d’UGT, Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de PIMEC i Manuel Rosillo, president de la Comissió de Formació de Foment del Treball. La taula rodona la moderarà Fabian Mohedano, president del Consell Català de Formació Professional.

Les escoles de noves oportunitats de Catalunya

Les escoles de noves oportunitats orienten i acompanyen a adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Ho fan amb actuacions educatives i professionalitzadores que fomenten el retorn al sistema educatiu reglat o entrar al mercat laboral amb millors condicions. A Catalunya hi ha 13
escoles que acompanyen a més de 3.500 adolescents i joves. En molts casos actuen com a passarel·la a la Formació Professional, acompanyant a joves millor preparats per aprofitar-la i esdevenir bons professionals.

Actualment, les escoles de noves oportunitats de Catalunya estan liderades per: F. Adsis, F. Comtal, F. El
Llindar, F. Gentis, F. Intermèdia, F. Marianao i Salesians Sant Jordi.

Recommended Posts