25.06.2020 | Article d’opinió de Jordi Gusi, gerent d’ECAS, a Social.cat.

Quan fa 17 anys va néixer ECAS un dels motius més importants de les entitats socials a l’hora de crear una organització de segon nivell era articular-se per poder fer incidència pública. És a dir, poder influir en el context polític amb un objectiu clar: la transformació social.

Aquest fet d’incidir ens ha anat acompanyant al llarg dels anys i és segurament la tasca més difícil per a les organitzacions del tercer sector; que allò que fem, que allò que diem, pugui canviar la realitat a través de les polítiques públiques per millorar la vida de les persones. En especial i de manera immediata la de les més vulnerables, però amb visió global i a llarg termini, la de tota la població mitjançant un model socioeconòmic que posi al centre les persones i el seu benestar. Un model alternatiu a l’actual, centrat en el capital.

Sempre ho hem fet responent a la nostra naturalesa pròxima al territori, amb una mirada local, de ciutat i fins i tot de barri. Però actuant alhora amb visió de país i atenent als diferents nivells administratius que intervenen en la nostra realitat des dels poders públics. Les interdependències cada vegada més evidents i el paradigma de la justícia global ens obliga a fer-ho incorporant també aquesta mirada, i en aquesta obertura de focus no podem oblidar el context europeu, que ens afecta i ens interpel·la molt directament.

A Europa hi hem de tenir veu, doncs. Hi hem de poder incidir perquè es coneguin les diferents realitats que conformen la Unió Europea; hem de poder dir tot allò que ens està passant aquí perquè les polítiques europees hi donin resposta, però també perquè Europa sigui un altaveu de cara als governs que han de liderar les polítiques més properes.

I ara és el moment de fer-ho! La Unió Europea convida institucions estatals, regionals i locals, a banda de les europees, a fer les seves aportacions abans de novembre de 2020 per tal d’elaborar un Pla d’acció que es presentarà el 2021. En aquest sentit, des d’ECAS volem contribuir-hi de manera participativa i el pròxim 8 de juliol coorganitzem un seminari amb el Diplocat per traslladar la veu de les entitats catalanes d’acció social a Europa en dos grans àmbits: pobresa i ocupació. A partir de la situació que estem vivint a casa nostra i que compartirem en aquesta sessió, farem aportacions perquè es tinguin en compte a Europa.

La Comissió Europea ha establert sis prioritats sobre les quals treballar els pròxims anys (2019-2024) i una d’elles, An economy that works for people, fa incidència en el reforçament del pilar europeu de drets socials i en la seva implementació mitjançant un Pla d’acció l’any 2021.

És, per tant, en aquest context i d’acord amb la realitat que ens interpel·la com a entitats d’acció social —tal com apuntàvem recentment a l’article L’endemà—, que hem de ser capaces d’articular el nostre discurs al voltant de la pobresa i l’ocupació i fer-lo arribar a les instàncies europees perquè el seu Pla d’acció hi doni resposta.

Tenim molt a dir i no perdrem l’oportunitat perquè la coordinació i la complementarietat dels esforços és fonamental per treballar plegades de manera eficaç. Quines accions hem d’impulsar per millorar el món del treball i la situació de les persones en situació de vulnerabilitat? Ara més que mai, ens fa falta la incidència pública per transformar la societat.

Recommended Posts