Diverses organitzacions de l’àmbit social en defensa dels drets humans i la justícia global hem impulsat un manifest ‘Per un Mediterrani i un Sud Global on es respecti la vida: pels drets de migració i asil‘ amb motiu de la reunió ministerial que va tenir lloc a Barcelona els dies 27 i 28 de novembre. Les adhesions estan obertes i el podeu llegir sencer aquí. Les entitats signants demanem un canvi d’enfocament de les polítiques de migració i asil europees perquè en lloc de centrar-se en la securització i la criminalització, protegeixin els drets humans de les persones migrants, sol·licitants d’asil i refugiades. Així com:

  • Un Pacte que garanteixi l’accés a la protecció i el respecte del principi de no devolució, i que faci efectives la solidaritat i la responsabilitat obligatòria compartida entre tots els Estats membres.
  • Desvincular completament les polítiques de gestió de la mobilitat humana d’interessos privats d’inversió econòmica i del negoci de les fronteres al sud del Mediterrani.
  • Protecció i garantia per part de la Unió Europea de la protecció especialment de les defensores de drets humans de persones migrades i refugiades, i que deixi de criminalitzar la seva feina i el seu compromís.
  • Garantia de salvament i rescat al mar Mediterrani, a més d’assegurar un mecanisme europeu de desembarcament segur i predictible.
  • Posar fi a l’externalització de responsabilitats en el control de l’anomenada “frontera externa” de la Unió Europea. Acabar amb les condicionalitats migratòries en els acords amb països tercers i que la UE i els Estats membres informin sobre l’aplicació dels acords formals, informals i financers amb països tercers que puguin tenir un impacte en els drets de les persones migrants i refugiades i la societat civil que defensa aquests drets a països tercers.
  • Revisar urgentment les operacions de Frontex en relació amb el compliment dels drets fonamentals, així com l’establiment de mecanismes eficaços de rendició de comptes.
  • Garantir l’ampliació de vies legals i segures perquè les persones migrants, sol·licitants d’asil i refugiades no es vegin obligades a arriscar la vida en viatges perillosos a través del Mediterrani cercant protecció i oportunitats. En concret: assegurar els mitjans perquè es pugui sol·licitar asil a ambaixades i consolats europeus a l’exterior, l’expedició de visats humanitaris, flexibilitzar més els requisits per a la reagrupació familiar i augmentar els compromisos de reassentament, així com facilitar l’accés a programes de mobilitat laboral o formativa a la Unió Europea.
  • Repensar la Política Europea de Veïnatge Sud com a espai de trobada multinivell i multisectorial entre Estats, societat civil, organitzacions de persones migrants i refugiades i defensores de drets, on es pugui promoure la construcció d’un diàleg descolonitzador i garant dels drets humans, on les relacions dels suds i nords del Mediterrani siguin en condicions d’igualtat i reconeixement de la diversitat i els modes de vida i sense imposicions.

Recommended Posts