Les 114 entitats membres d’ECAS atenen més de 962.704 persones anualment i compten amb 20.930 professionals contractats i uns 13.500 voluntaris.

La proximitat i l’atenció directa són dos dels factors clau en la forma de treballar de les entitats d’acció social que aglutina ECAS. A més, les entitats tenen en comú les següents característiques:

  • Són organitzacions sense afany de lucre
  • Treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social
  • El seu bagatge en el terreny de l’acció social les fa dipositàries d’una experiència que garanteix la qualitat dels serveis que presten
  • Tenen una visió transformadora en l’enfocament de la seva actuació: els seus objectius van més enllà de donar resposta a necessitats immediates. Comparteixen un compromís de fons amb un model de societat més justa i equitativa, inclusiva i cohesionada, on totes les persones puguin exercir la plena ciutadania
  • Creuen en el valor del treball en xarxa i en el paper de les entitats de segon i tercer nivell com a plataformes de col·laboració amb altres agents socials per assolir fites conjuntes en base al principi de la corresponsabilitat
  • Aposten per la construcció d’espais de reflexió, coordinació i generació d’iniciatives destinades a incidir en l’esfera pública, més enllà del seu àmbit específic d’intervenció directa