Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció directa, acollida, formació, inserció sociolaboral, participació i mobilització.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans immigrats i refugiats
Persones ateses (anualment):
2.304
Equip humà:
32 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Atendre i acollir refugiats i immigrants a Espanya, promovent la inserció i la igualtat de drets i deures de totes les persones, sigui quin sigui el seu origen, sexe, raça, religió o grup social. Garantir la interculturalitat i la defensa dels drets fonamentals en un marc democràtic, sent interlocutor vàlid per a la mediació de les parts, així com també per a les administracions amb un discurs elaborat i creïble. Tenir un paper rellevant en la promoció de la ciutadania, buscant la complicitat de l’entorn i del territori per reforçar el protagonisme social.

Any d'inici de l'activitat:
1991