Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes i serveis d’acompanyament a persones sense llar i sensibilització de la població vers el fenomen dels “sense llar”.
Col.lectius destinataris:
Persones sense sostre
Persones ateses (anualment):
1.585
Equip humà:
54 professionals contractats/des i 250 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acompanyar les persones sense llar cap a una situació el més autònoma possible, sensibilitzar els ciutadans respecte als problemes de la pobresa al nostre entorn, denunciar situacions injustes i aportar propostes de solució a les administracions i a la societat civil.

Any d'inici de l'activitat:
1987