Skip to content
Àmbit d'actuació:
Drogodependències, promoció de la dona i prevenció de la sida a Burkina Faso.
Col.lectius destinataris:
Persones drogodependents
Persones ateses (anualment):
1.000
Equip humà:
30 professionals contractats/des i 10 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Ajudar el drogodependent i sensibilitzar sobre drogues i el VIH en col·lectius de risc.

Any d'inici de l'activitat:
1987