Skip to content
Àmbit d'actuació:
Intervencions assistides amb animals, Intervencions psicosocials i socioeducatives, Acompanyaments comunitaris, Programes de rehabilitació bidireccional
Col.lectius destinataris:
Persones privades de llibertat, Dones víctimes de violència de gènere, Persones amb diversitat funcional o trastorn mental, Animals en situació de vulnerabilitat de protectores
Persones ateses (anualment):
750 persones i 15 gossos
Equip humà:
4 professionals i 25 persones voluntàries
Missió/ideari:

L'Associació ALPerroVerde es dedica a la rehabilitació de persones de diferents col·lectius a través d'intervencions assistides amb gossos. Col·laboren amb entitats de protecció animal, centres assistencials, educatius i penitenciaris, realitzant programes terapèutics i integrant gossos seleccionats en adopció dins de les intervencions.

Any d'inici de l'activitat:
2012