Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció sociolaboral, Formació, Inclusió social i Assessoria, acompanyament i acollida
Col.lectius destinataris:
Dones migrades, Persones majors de 60 anys, Persones en situació d'atur, Famílies vulnerables de Barcelona
Persones ateses (anualment):
2.160
Equip humà:
5 professionals, 60 persones voluntàries
Missió/ideari:

La missió de Catnova és impulsar els DDHH i la Pau. Tenen l'objectiu de sensibilitzar les persones catalanes d'origen llatinoamericà i convertir-les en agents actius en la lluita pels valors democràtics universals. Realitzen accions per difondre els valors del respecte, la igualtat i la solidaritat, i a impulsar el paper de la dona en la cultura de la Pau, treballant en xarxa amb altres associacions.

Any d'inici de l'activitat:
2006