Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida i acompanyament en la inserció de joves procedents de centres penitenciaris o centres tutelats i de joves immigrants sense família ni recursos; visita d’interns del Centre Penitenciari de Joves i sensibilització social.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans immigrats, joves, presos
Persones ateses (anualment):
32
Equip humà:
4 professionals contractats/des, 34 voluntaris/àries i 3 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

Sociabilitzar, dignificar i promocionar el jove.

Any d'inici de l'activitat:
2000