Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació i orientació educativa i laboral i Mentoria
Col.lectius destinataris:
Infants i joves en risc d’exclusió, Persones nouvingudes
Equip humà:
5 professionals
Missió/ideari:

Entitat sense ànim de lucre que treballa per generar oportunitats, crear possibilitats i potenciar habilitats.

Any d'inici de l'activitat:
2014