Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció socioeducativa a alumnat amb risc d’exclusió social: segona oportunitat educativa a adolescents amb elevat grau de fracàs escolar i orientació formativa, formació professional i orientació laboral als joves sense la ESO i activitats de lleure i integració social a persones adultes amb problemes de salut mental.
Col.lectius destinataris:
UEC: adolescents de 13 a 16 anys | PFI: joves de 16 a 21 anys | Tallers de tarda: adults amb problemes de salut mental
Persones ateses (anualment):
70 i llur famílies
Equip humà:
12 professionals
Missió/ideari:

Acollir i acompanyar a cada adolescent, jove o adult amb les seves particularitats, potencialitats i capacitats, en un entorn educatiu en el qual mitjançant l’aprenentatge planificat i la bona convivència, pugui assolir la plena satisfacció i autoestima necessàries, i tirar endavant en el propi camí de competència ciutadana i professional.

Any d'inici de l'activitat:
1962