Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació per a l’ocupació, orientació i informació professional, intermediació laboral, acompanyament social i sensibilització.
Col.lectius destinataris:
Dones procedents de centres penitenciaris, persones nouvingudes i persones en situació i/o risc d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
300
Equip humà:
27 professionals contractats/des i 47 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de formació i d’acompanyament integrals. Treballem en coordinació amb altres entitats, per sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social

Any d'inici de l'activitat:
1994