Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció laboral, incloent orientació i aprenentatge, formació especialitzada, recerca de feina i manteniment del lloc de treball.
Col.lectius destinataris:
Joves
Persones ateses (anualment):
120
Equip humà:
4 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Inserir joves en risc d’exclusió social mitjançant un model formatiu propi basat en el treball especialitzat en xarxa amb altres organitzacions, implicant la societat en general i el món empresarial en particular.

Any d'inici de l'activitat:
2000