Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida residencial, Programa sociojurídic, Formació, Incidència i sensibilització
Col.lectius destinataris:
Persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, Persones migrants i refugiades, Joves migrants sols/es, Joves interns del Centre Penitenciari Quatre Camins
Persones ateses (anualment):
1.030
Equip humà:
11 professionals i 36 persones voluntàries
Missió/ideari:

Fundació FICAT es va configurar inicialment com un espai d'acompanyament i assessorament jurídic, així com un espai de formació per a nous juristes i aquelles persones interessades en la defensa d'una societat democràtica i igualitària. Actualment aquesta labor es complementa amb la cerca, al costat d'altres professionals d’entitats socials, universitats i administracions públiques, d'estratègies d'actuació social, jurídica i institucional que afavoreixin la defensa dels drets de les persones i dels col·lectius que es troben en risc o en situació d'exclusió social.

Any d'inici de l'activitat:
2000