Skip to content
Àmbit d'actuació:
Servei d'allotjament temporal a pisos d'acollida, Acompanyament i suport a les famílies i Acompanyament a mares amb diagnòstic prenatal de cardiopatia congènita
Col.lectius destinataris:
Famílies vulnerables desplaçades a Barcelona amb necessitats d'allotjament temporal per raó d'ingrés hospitalari o tractament de fills menors i Dones embarassades amb diagnòstic de cardiopatia congènita
Persones ateses (anualment):
25 dones embarassades i 15 famílies
Equip humà:
1 professional i 16 persones voluntàries
Missió/ideari:

La fundació es constitueix amb l'objectiu de retornar a la societat el benefici obtingut pels fundadors gràcies als serveis mèdics prestats per la seguretat social, i concretament, per l'hospital Vall d´Hebron i el seu personal tècnic i sanitari, a la seva filla menor Inés Arnaiz, nascuda amb una cardiopatia congènita incompatible amb la vida, que va rebre atenció prenatal i postnatal, sent operada amb èxit i recuperada de la seva cardiopatia.

Any d'inici de l'activitat:
2017