Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’acompanyament i recursos d’allotjament. Recursos d’allotjament temporal i programes d’acompanyament a cuidadors.
Col.lectius destinataris:
Familiars cuidadors de persones malaltes que estan desplaçats del seu domicili habitual; per atendre a una persona ingressada o en tractament ambulatori en un hospital de l’àrea metropolitana; i no disposen de recursos per fer front a la despesa del desplaçament. Són persones cuidadores que es troben temporalment en risc d’exclusió social mentre viuen a l’àrea metropolitana de Barcelona o a Sabadell.
Persones ateses (anualment):
400
Equip humà:
3 professionals contractats, 1 professional extern i 25 persones voluntàries.
Missió/ideari:

La Fundació Jubert Figueras pretén millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, que es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual, a causa d’una malaltia greu, per un ingrés hospitalari o per un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital.

Any d'inici de l'activitat:
2003