Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acció Social – Inserció sociolaboral – Formació
Col.lectius destinataris:
Persones en situació de cerca de feina, de manera prioritària aquelles que presentin especials dificultats d’inserció.
Persones ateses (anualment):
16.661
Equip humà:
22 treballadors
Missió/ideari:

Promoció de la persona des de l’educació, la formació i, en el cas de l’àrea d’Inserció sociolaboral, millora de l’ocupabilitat, l’orientació i l’acompanyament al mercat de treball.

Any d'inici de l'activitat:
2012 (Fundació Pere Tarrés: 1957)