Skip to content
Àmbit d'actuació:
Centre de desenvolupament i atenció precoç, Escola d’Educació Especial, Centre Ocupacional, Centre de formació i inserció laboral, Centre Especial de Treball, Servei d’habitatge, Club de lleure i esports, Servei de respir per a famílies
Col.lectius destinataris:
Persones amb diversitat funcional, Persones que no poden accedir a la RGC, Joves provinents d'institucions de protecció de menors
Persones ateses (anualment):
2.079
Equip humà:
790 professionals i 1.904 persones voluntàries
Missió/ideari:

Sant Tomàs és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats en el desenvolupament i les seves famílies. Compta amb diferents serveis per donar una atenció integrada a infants, joves, adults i també a persones en edat avançada.

Any d'inici de l'activitat:
2016