Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció laboral
Col.lectius destinataris:
Persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial i malaltia mental.
Persones ateses (anualment):
160
Equip humà:
7 professionals contractats/des
Missió/ideari:

La integració laboral de persones amb discapacitat en l’àmbit empresarial ordinari a través de la metodologia de “Treball amb Suport”.

Any d'inici de l'activitat:
1994