Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis integrats de Salut Mental i Addiccions, Servei de Rehabilitació Comunitària, Servei Prelaboral, Clubs socials, Centre de Dia, Serveis d'habitatge: Llar Residència, Llars amb suport i PSALL i Programes Inserció laboral: SIOAS, SINGULARS, OTL i INCORPORA
Col.lectius destinataris:
Persones amb problemes de salut mental i addiccions
Persones ateses (anualment):
1.303
Equip humà:
9 professionals i 18 persones voluntàries
Missió/ideari:

Afavorir el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari per a la promoció, prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona.

Any d'inici de l'activitat:
1978