Skip to content
Àmbit d'actuació:
Escoles, esplais i centres juvenils, plataformes d’educació social, grups de fe i comunitat.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, famílies
Persones ateses (anualment):
634
Equip humà:
25 professionals contractats/des i 37 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Educar els joves, especialment els més pobres, mitjançant la pedagogia de la proximitat i l’amabilitat, per a que arribin a ésser honrats ciutadans i bons cristians.

Any d'inici de l'activitat:
1982