Skip to content
Àmbit d'actuació:
Intervenció i acompanyament integral i psicosocial, Prevenció, Sensibilització i formació
Col.lectius destinataris:
Noies adolescents, joves i dones que pateixen l’amenaça de matrimoni forçat o ja es troben en aquesta situació
Persones ateses (anualment):
44
Equip humà:
4 professionals i 12 persones voluntàries
Missió/ideari:

Valentes i Acompanyades és una associació que treballa per aturar els matrimonis forçats, una greu manifestació de violència contra la dona, contra la seva autonomia, integritat física i emocional i, en conseqüència, contra el seu projecte de vida com a ésser lliure.

Any d'inici de l'activitat:
2015