20.07.2015 |Ja podeu consultar online l’Informe sobre l’enfortiment de la relació público-privada en l’àmbit de la inserció laboral (PDF) elaborat per ECAS, per encàrrec del Departament d’Empresa i Ocupació, amb l’objectiu d’identificar els nous reptes d’aquesta col·laboració i els models i estratègies a desenvolupar. El document s’ha elaborat a partir de sessions grupals i entrevistes individuals amb representants dels quatre agents clau –el tercer sector, l’administració pública, l’empresa privada i els sindicats– i assenyala com a principal repte el disseny d’un Pla director que permeti alinear estratègies. També cal aplicar l’avaluació d’impacte social, racionalitzar els processos administratius de les convocatòries i millorar en la diagnosi d’ocupabilitat dels nous usuaris, el coneixement del mercat de treball i la connexió entre entitats i empreses. La publicació destaca la necessitat d’unificar les bases de dades dels diferents serveis per tenir un historial únic de la persona i els processos de inserció seguits, cosa que també permetria fer una avaluació de resultats, que ara no es fa.

Recommended Posts