Skip to content

  

 

info ASSEMBLEA
2013 | juliol
  1. Les entitats d’ECAS renoven el mandat de la Junta Directiva
  2. Benvinguda de tres nous socis: sumem 92 entitats
  3. Declaració de l’Assemblea: què preocupa a les entitats d’ECAS?
  4. Innovació en la lluita contra la pobresa: exemples d’entitats d’ECAS
  5. Presentació de l’informe de gestió i aprovació de l’auditoria de comptes

L’AGO renova el mandat de la Junta Directiva

La segona Assemblea Ordinària d’ECAS del 2013 va reunir una trentena de representants de les entitats membres per decidir, entre altres qüestions, la composició de la Junta Directiva per als propers dos anys. L’única candidatura presentada, encapçalada per Teresa Crespo, va ser avalada per les entitats sòcies per 26 vots a favor, cap en contra i cap vot en blanc. Els membres de la nova Junta Directiva van exposar la proposta programàtica, que dóna continuïtat al treball iniciat en els eixos d’utilitat, representativitat i incidència política i se centra en set objectius específics: crear espais de reflexió i intercanvi per facilitar la creació de discurs; fer un seguiment periòdic de les línies estratègiques; respondre a les  necessitats i demandes de les entitats sòcies tenint en compte el context actual; potenciar la divulgació del discurs de la federació; treballar per una major igualtat entre homes i dones a les entitats membres; millorar l’articulació interna entre els diferents òrgans de participació de la federació; i crear dos nous grups de treball: objectius de comunicació i avaluació de l’impacte de les nostres actuacions. La nova Junta Directiva manté la major part de les entitats que la conformen i incorpora tres noves organitzacions: l’Associació per la recerca i l’acció social Vincle, la Fundació Secretariat Gitano i Sant Joan de Déu Serveis Socials.


Benvinguda de tres nous socis: sumem 92 entitats

L’Associació Salut i Família, la Fundació Privada AFMA i la Fundació Privada Àuria van ser ratificades com a noves entitats membres d’ECAS. Jesus Lanao (a la foto) va exposar la trajectòria de la Fundació Privada AFMA de 17 anys de promoció de la inserció laboral. L’Associació Salut i Família centra la seva atenció en la salut reproductiva, la mediació intercultural, l’orientació jurídica, el suport psicològic i la conciliació de la vida laboral i familiar. La Fundació Privada Àuria treballa per la promoció personal i social de persones amb discapacitat.


Què preocupa a les entitats d’ECAS?

L’Assemblea va aprovar traslladar al conjunt de la ciutadania la preocupació de les entitats socials davant la situació socioecòmica actual a partir d’una estratègia de comunicació que desenvolupi els punts d’un document marc treballat i aprovat per  l’òrgan sobirà. Parteix d’una proposta de la Junta Directiva exposada en assemblea per la presidenta, Teresa Crespo, que recull la nostra preocupació per l’empitjorament de les condicions de vida, un model socioeconòmic que no ha estat capaç d’aconseguir una distribució equitativa de les riqueses, el frau i l’evasió fiscal, la manca de recursos de les entitats socials o l’atur, entre d’altres. S’hi recorda que la pobresa es pot evitar prioritzant els recursos públics disponibles i que cal una acció solidària del conjunt de la ciutadania i una acció de govern decidia a lluitar contra les desigualtats.


Innovació en la lluita contra la pobresa

El segon bloc de l’Assemblea es va centrar en detectar accions i iniciatives innovadores de les entitats sòcies que serveixin d’exemple per a la jornada ‘Nous camis de lluita contra la pobresa’ organitzada per ECAS i la plataforma europea ESAN el proper 26 de setembre. A través de quatre grups de treball dinamitzats per Pau Vidal i Neus Gabela, de l’Observatori del Tercer Sector, es van escollir exemples en relació a la col·laboració i la cultura cooperativa com a reptes, apropar el sector a la ciutadania, autonomia econòmica, transformació social, sentit de pertinença de l’equip tècnic a l’organització i no abandonar la pobresa estructural enfront als nous models de pobresa. Es van destacar el projecte Posa’t a la seva pell de Suara Cooperativa, que fomenta la cohesió desplaçant a professionals a un altre recurs de l’entitat durant un dia; el projecte L’Acadèmia de Servei Solidari per apropar l’entitat a la ciutadania; la iniciativa de la Fundació Acollida i Esperança de presentar la memòria econòmica de l’entitat al conjunt de treballadors; i el projecte Cercles del Casal dels Infants, que potencia grups de famílies que cerquen solucions a les dificultats que pateixen a través de la solidaritat mútua. Es va mencionar també la metodologia de l’Aprenentatge Servei i l’experiència de col·laboració entre entitats a través de la plataforma PEI’Jove, integrada per entitats membres d’ECAS.


Informe de gestió i auditoria de comptes

El primer semestre de l’any s’han realitzat nombroses activitats en diferents camps i projectes (veure Informe de gestió primer semestre 2013). El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, va destacar la jornada SROI sobre retorn de la inversió social, el programa ‘Reinventa’t’ de reconversió d’entitats socials, la publicació de dos nous números de l’Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social i de la Guia bàsica d’aliances locals en el sector social i la realització de tallers d’emprenedoria social. La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social ha impulsat el Premi ASPÀSIA en defensa de l’equitat de gènere, que es va lliurar al març en el marc de la jornada ‘Afrontant la crisi amb una altra mirada’. A l’abril, la plataforma European Social Action Network (ESAN) va ratificar la incorporació d’ECAS a l’organizació i la presidenta, Teresa Crespo, al seu Consell Directiu. L’Assemblea va aprovar per unanimitat l’Auditoria de comptes 2012.


Agència de Comunicació Social

comunicacio@acciosocial.org | T. 93 268 3442 

Logo
entitats catalanes d’acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona | T. 93 295 5946

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

@ecasacciosocial | /ecas.acciosocial

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.