Vídeo de 30 minuts sobre el rol de les entitats socials i el futur de l’Estat del benestar, realitzat amb motiu del 10è aniversari d’ECAS.
Vídeo de 30 minuts sobre el rol de les entitats socials i el futur de l’Estat del benestar, realitzat amb motiu del 10è aniversari d’ECAS.

L’objectiu primer d’ECAS és representar i defensar els interessos de les entitats associades en la seva tasca de construcció d’una societat més justa i cohesionada. La nostra missió és escoltar el parer i les propostes de les entitats membres de la federació  per tal de canalitzar-les el millor possible mitjançant les nostres accions d’incidència pública, activitats de treball en xarxa i programes de suport a les entitats.

ECAS promou el benestar social prestant especial atenció a les persones en risc d’exclusió social i, com a referent de les entitats d’àmbit social, recull les propostes dels membres i participa en els processos de disseny i execució de les polítiques socials. La nostra presència en espais de treball amb l’Administració, les institucions públiques i altres agents socials, tant públics com privats, ens permet incidir i desenvolupar conjuntament iniciatives que contribueixin al compliment de les finalitats de les nostres entitats associades.

ECAS potencia un model de construcció social compartit per les administracions i la societat civil, i com a interlocutor del tercer sector social, treballa per tendir ponts de col·laboració que facilitin l’assoliment dels nostres objectius.

L’activitat permanent d’ECAS es canalitza a través de les Comissions de treball, les vocalies de la Junta Directiva i els Grups de Treball que es creen per tractar temes concrets, i a més s’impulsen esdeveniments transversals –com el Congrés Treball i Ciutadania o les jornades i sessions de treball—, programes marc amb diverses actuacions –com Alia’t amb l’acció socialReinventa’t o Empoderem per transformar— i projectes puntuals de servei a les entitats, com el de capacitació per a la innovació en el sector o el web d’orientació laboral per a joves Mapalaboral.org. ECAS no compta amb un programa de voluntariat permanent ni amb socis individuals, ja que són les entitats membres que componen la federació les que nodreixen els espais de treball i les activitats, però si teniu interès a col·laborar o participar d’alguna manera en la nostra tasca podeu adreçar-vos a ecas@acciosocial.org, o a la persona de l’equip tècnic que us sembli més adient.

A més, editem publicacions i informes per a la millora de l’acció social, com l’informe periòdic INSOCAT o els documents de reflexions i propostes a l’entorn de la Renda Mínima d’Inserció. En la Memòria anual es recullen totes les actuacions dutes a terme i s’inclou un informe econòmic que reflecteix el balanç i el compte d’explotació de la federació.