26,3% de la població a Catalunya en risc de pobresa o exclusió social

 

2.000.000 persones en situació de pobresa
408.000 persones en situació d’atur
496.000 infants en risc d’exclusió
5.500 persones sense llar

Lliures és una iniciativa per a l’articulació d’un fons econòmic de solidaritat en la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Neix impulsat per Òmnium Cultural, ECAS i Coop57. Es fonamenta en la captació de recursos i la recollida d’aportacions econòmiques per a destinar-los directament a finançar projectes de transformació social en un context d’emergència que ens configura com una de les societats més desiguals d’Europa i on l’extensió de la precarietat social, laboral i vital ja afecta un de cada quatre catalans.