La incidència pública és un dels eixos principals de l’activitat d’ECAS i es vehicula a través de diverses eines i accions, fonamentalment de comunicació i d’interlocució política. A banda dels informes i altres documents de reflexió i propostes on recollim de forma exhaustiva les nostres valoracions, la presència d’ECAS als mitjans de comunicació dona veu i visibilitat als nostres pronunciaments, que difonem també mitjançant notes de premsa i articles d’opinió. La interlocució política passa per la participació en espais de treball amb les administracions públiques, reunions institucionals, compareixences al Parlament i intervencions en altres fòrums, així com per la mobilització, la sensibilització i el treball en xarxa amb altres organitzacions i plataformes col·lectives.

Pobresa i desigualtats

Altres àmbits i col·lectius

ECAS és membre o s'ha adherit...

* Accés exclusiu per a les entitats d’ECAS