La Comissió de Famílies està formada per 27 persones de 18 entitats, amb Esther Gil (Fundació IRES) com a coordinadora, i actualment té els següents objectius:

 • Seguir el Pla Interdepartamental de suport a les famílies monoparentals
 • Participar activament a l’Observatori dels Drets dels Infants
 • Seguiment de l’Observatori de les Famílies
 • Establir les línies d’incidència d’ECAS en l’àmbit de famílies

La Comissió d’Inserció Sociolaboral està formada per 75 persones de 50 entitats, amb Esther Sancho (Femarec) com a coordinadora, i actualment té els següents objectius:

 • Participar en el projecte Làbora per assolir els seus reptes estratègics:
  • Adaptació al nou atur generat per la Covid19
  • Implementació a l’àrea metropolitana de Barcelona
  • Incorporació estratègica del món empresarial Impuls de l’avaluació i la innovació
  • Incorporació de nous aliats
 • Participar a la Xarxa Economia Social i Solidària
 • Promoure la participació del tercer sector en la implantació de la concertació territorial
 • Mantenir la interlocució consolidada amb el SOC
 • Elaborar el projecte d’ECAS en el marc dels fons Next Generation
 • Establir les línies d’incidència d’ECAS en l’àmbit d’inserció sociolaboral

La Comissió de Migracions està formada per 22 persones de 18 entitats, amb Raul Martínez com a coordinador, i actualment té els següents objectius:

 • Establir les línies d’incidència d’ECAS en l’àmbit de migracions

La Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal està formada per 20 persones de 16 entitats, amb Núria Iturbe (Intress), Meritxell Campmajó (Intress) i Manuel Izquierdo (Salut i Comunitat) com a coordinadors, i actualment té els següents objectius:

 • Facilitar la participació de les famílies de persones preses al sistema d’execució penal des d’un paper actiu
 • Fer valdre la professionalitat de les entitats de l’àmbit de l’execució penal a través de la dignificació de la professió
 • Contribució en la visibilització i atenció a les famílies de les persones preses
 • Incidència en relació amb l’administració des del coneixement específic de l’àmbit de l’execució penal
  • Grup de treball estable de contractació pública amb el Departament de Justícia

La Comissió de VIH/Sida està formada per 24 persones de 12 entitats, amb Aldana Menéndez (ABD) com a coordinadora, i actualment té els següents objectius:

 • Treball tècnic amb el Departament
  • Posada en marxa de la Taula Tècnica
  • Anàlisi i avaluació dels serveis de la Cartera
  • Desenvolupament de les clàusules de contractació de la futura concertació de serveis
 • Continuïtat en la coordinació interna de la xarxa de Llars residències, Pisos de suport i el Servei de Suport a la Vida Autònoma (SAVA)
  • Recolzament tècnic i difusió de bones pràctiques
  • Creació de contingut conjunt de la comissió
  • Creació del model de servei comunitari (club social)
 • Estratègia de comunicació i difusió
  • Recollida de dades conjuntes
  • Optimitzar el sistema de recollida de dades i de treball col·laboratiu
  • Coordinació amb les estructures de comunicació i incidència d’ECAS