ECAS està organitzada en quatre tipus d’espais de treball: comissions d’àmbit, comissions territorials, vocalies i grups de treball. Els tres primers espais són de caràcter permanent i estan formades per professionals de les entitats membres d’ECAS que treballen en l’àmbit o el territori en qüestió (vegeu més informació sobre funcionament).

  • Comissio-Permanent_baixaXavier Puig (president, CEPS)
  • Amparo Porcel (vicepresidenta, Intress)
  • Rosa Balaguer (vicepresidenta, Casal dels Infants)
  • Sira Vilardell (vicepresidenta, Surt)
  • Marta Cid (secretària, Plataforma Educativa)
  • Ferran Busquets (tresorer, Arrels Fundació)
  • Laura Gómez (Suara)
  • Toni Garin (Salut i Comunitat)