ECAS té actualment comissions d’àmbit territorial a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, conscients que a les comarques es troben diferents institucions i agents socials propis i una població amb necessitats socials particulars. Les comissions territorials tenen per objectiu informar i debatre sobre els temes i els projectes de més interès que es desenvolupen des d’ECAS, així com proposar activitats en cada territori i analitzar i posicionar-se sobre la situació i les necessitats socials de cada demarcació.

La Comissió de Barcelona està formada per 28 persones de 25 entitats, amb Sònia Moragrega (Intermèdia) com a coordinadora, i actualment té els següents objectius:

 • Diagnosi dels espais de participació actuals, creació d’argumentari compartit i reforç-activació a la participació
 • Treballar transversalment amb les diferents comissions d’àmbit
 • Interlocució amb els representants institucionals de la ciutat de Barcelona i l’AMB
 • Suport al treball en xarxa en projectes compartits de la ciutat de Barcelona i l’AMB

La Comissió de Lleida és una comissió recentment formada. Està formada per 13 persones de 10 entitats, amb Gemma Gallart i Gemma Pedra (Reintegra) com a coordinadores, i actualment té els següents objectius:

 • Creació i impuls de la Comissió Territorial de Lleida
 • Establir reptes estratègics
 • Dissenyar accions operatives

La Comissió de Girona està formada per 13 persones de 14 entitats, amb Francesc X. Rodríguez (VINCLE) com a coordinador, i actualment té els següents objectius:

 • Dinamització la comissió territorial
  • Reunions periòdiques a la seu de diferents entitats
  • Tramesa de circulars informatives
  • Promoure grups de treball específics
 • Donar a conèixer les entitats a la societat i a l’administració gironina
  • Realització d’entrevistes a diferents institucions
  • Presència en els mitjans de comunicació
 • Organització de jornades amb la Universitat de Girona (UdG) i sessions de formació sobre l’acció comunitària

La Comissió de Tarragona està formada per 11 persones d’11 entitats, amb Azahara González (Intermèdia) i Rosa Cardona (Gentis) com a coordinadores, i actualment té els següents objectius:

 • Redefinir el model de governança tant a nivell polític com tècnic
 • Establir reptes estratègics
 • Dissenyar accions operatives