ECAS té actualment comissions d’àmbit territorial a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, conscients que a les comarques es troben diferents institucions i agents socials propis i una població amb necessitats socials particulars. Les comissions territorials tenen per objectiu informar i debatre sobre els temes i els projectes de més interès que es desenvolupen des d’ECAS, així com proposar activitats en cada territori i analitzar i posicionar-se sobre la situació i les necessitats socials de cada demarcació.