p.-28_comissió-tarragona-300x225

  • Joan Josep Izquierdo (coordinador, En Xarxa)
  • Daniel Solà (Actua)
  • Jordi Moran (Intress)
  • Lluis F. Suarez (CEPS)
  • Maite Fortuny (Intermèdia)
  • Marina Claverias (Quilòmetre Zero)
  • Marta Garcia (Salut i Comunitat)
  • Mercè Alamon (Casal Amic)
  • Raquel Barbier (Vincle)
  • Vivian Cano (Sinergia)