El Grup de Treball d’Acció Comunitària, amb Mercedes Cuenca i Sam Daff (Cepaim) com a coordinadors, actualment té els següents objectius:

 • Ser un espai de reflexió sobre acció comunitària
 • Generar coneixement transferible i d’utilitat per a l’acció comunitària
 • Desenvolupar accions que millorin la implementació de projectes d’acció comunitària

El Grup de Treball de Subvencions i IRPF, amb Ismael Camacho (Iniciatives Solidàries) com a coordinador, actualment té els següents objectius:

 • Participació al Grup de Treball de Subvencions de la Taula del Tercer Sector
 • Seguiment de les convocatòries
 • Treballar la seguretat jurídica de les entitats envers les subvencions

El Grup de Treball d’Habitatge, amb Carolina Pallàs (CHM Les Corts), Fermina Gómez (Provivienda), Mireia Rovira (VINCLE) i Sandra Tatay (Salut i Comunitat) com a coordinadores, actualment té els següents objectius:

 • Definició de nous objectius estratègics
 • Alimentar el discurs en relació a habitatge i drets energètics d’ECAS
 • Consolidar la dinàmica del grup de treball

El Grup de Treball de Joves Migrants i Interculturalitat, amb Loli Rodríguez (Idea), Carme Méndez (Secretariat Gitano) i Raúl Martínez (Cepaim) com a coordinadors, actualment té els següents objectius:

 • Identificació de les possibilitats/viabilitat d’implementar un projecte conjunt entre les entitats d’ECAS, que doni resposta a les necessitats detectades en el GT
 • Mantenir el treball interfederatiu en l’Aliança amb FEPA i FEDAIA
  • Identificació dels temes a treballar conjuntament en relació al GT: increment de sensellarisme, seguiment projecte sostre 360, obtenció de documentació…
  • Mantenir actiu el seguiment de l’estratègia i traslladar les prioritats d’ECAS a les reunions de la Taula Integral
 • Establir el discurs en relació a joves migrants i interculturalitat d’ECAS
 • Promoure el treball intersectorial a les diferents comissions, vocalies i GT d’ECAS en referència als Joves Migrants
 • Incorporar la perspectiva intercultural tant a nivell d’entitats com a nivell del treball amb els joves migrats
  • La diversitat de la societat s’ha de reflectir a nivell professional i institucional de les entitats i de l’administració pública
  • Incorporar la metodologia de treball amb joves migrats en base dels principis de la interculturalitat (no només sobre la gestió d’immigració sinó sobre la gestió d’una societat diversa i plural com és Catalunya o Barcelona)

El Grup de Treball de Seguiment del Codi Ètic, amb Amparo Porcel (Intress) com a coordinadora, actualment té els següents objectius:

 • Formació sobre deliberació de casos a tots els membres de la comissió
 • Explicació del Codi Ètic, del seu desplegament i del seu funcionament, a totes les entitats a través d’una jornada interna
 • Promoure el coneixement en relació a l’ètica
 • Oferir assessorament a les entitats

El Grup de Treball de la Llei del Tercer Sector actualment té els següents objectius:

 • Liderar la reflexió i aportacions d’ECAS a la Llei del Tercer Sector
 • Promoure el debat intern sobre la Llei
 • Aportar la mirada i propostes d’ECAS en els diferents espais de treball que es generin sobre la Llei a nivell de sector

El Grup de Treball del Conveni d’Acció Social, amb Xavier Puig (CEPS) com a coordinador, actualment té els següents objectius:

 • Seguiment de la negociació del Conveni d’Acció Social en el marc de La Confederació
 • Seguiment i participació en els diferents grups de treball de La Confederació que siguin d’interès per a les entitats d’ECAS
 • Participació en l’òrgan de govern de La Confederació