p.-28_grup-articulació-del-tercer-sector

  • Amparo Porcel (Intress)
  • Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
  • Felisa Perez (ABD)
  • Jordi Foix (Els Tres Turons)
  • Montse Tohà (Fundació IReS)
  • Paco Estellés (Salesians Sant Jordi)
  • Sonia Fuertes (Salut i Comunitat)
  • Teresa Crespo (Ventijol)
  • Xavier Puig (CEPS)