18.10.2023 | Compareixença de la Comissió de Drets Socials al Parlament

 

Des d’ECAS hem comparegut a la Comissió de Drets Socials que ha tingut lloc al Parlament de Catalunya el 18 d’octubre de 2023 per tal de mostrar la nostra preocupació davant les xifres de pobresa, desigualtats i exclusió que constatem i recordem públicament en cada informe INSOCAT.

Tal com mostren els informes d’indicadors socials a Catalunya, INSOCAT, que realitzem fa 10 anys, 1/4 de la població catalana viu en situació de pobresa o exclusió. Aquesta xifra no disminueix i es troba enquistada. De fet, a l’INSOCAT15 Vides precàries, drets vulnerats mostràvem el fort desequilibri entre els ingressos i el cost de la vida. Així, es conviu amb un mercat laboral precaritzat mentre augmenten els costos, especialment de béns bàsics com l’habitatge, els subministraments i l’alimentació. 

Després de 10 anys d’anàlisi de la situació social, hem constatat un model econòmic amb baixa redistribució i unes polítiques socials amb poca capacitat d’incidència i transformació. Per això, hem proposat als membres de la Comissió de Drets Socials del Parlament una millora de les polítiques públiques amb diferents línies de treball: 

  • HABITATGE. Creiem necessàries l’ampliació d’un parc d’habitatge assequible, la mobilització de pisos buits, així com dotar de més recursos la Mesa d’Emergència i abordar el sensellarisme, entre altres mesures recollides a l’INSOCAT monogràfic sobre habitatge. 
  • INSERCIÓ LABORAL I TREBALL DIGNE. S’ha de promoure un canvi en el model de polítiques d’ocupació perquè siguin més flexibles i orientades als col·lectius en situació de vulnerabilitat.
  • GARANTIS D’INGRESSOS. Cal incrementar la quantia (actualització d’IRSC periòdica) i la cobertura i simplificar el seu accés (finestreta única). També cal avançar cap a la seva individualitat, incondicionalitat i universalitat. I en aquest sentit, aquest avenç en les polítiques públiques de garantia d’ingressos han d’incloure el que és un compromís de Govern: el Pla Pilot per la Renda Bàsica Universal.

Finalment, hem recordat que cal deixar enrere les polítiques fragmentades centrades en l’emergència i enfocar-les cap a la prevenció. Mentrestant, les 126 entitats que formem ECAS seguirem acompanyant les persones en situació de vulnerabilitat i lluitant per la justícia social.

Mira la compareixença (a partir del minut 20)

Fes un cop d’ull al discurs de la compareixença

Recommended Posts