ECAS es mostra preocupada pels problemes de finançament que afecten diverses entitats d’acció social -entre elles la pròpia federació- a causa dels retards en el pagament per part de l’Administració, així com per l’anunci del Departament de Benestar social i família de donar prioritat només a determinats programes. Per tal de posar en comú la situació en què es troben les entitats sòcies d’ECAS i valorar la seva afectació al conjunt de la federació, durant les pròximes setmanes les entitats de la federació seran convocades a una sessió de treball per tractar aquesta qüestió.

Recommended Posts