Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació, programes socioeducatius, inserció sociolaboral, treball comunitari, participació, tecnologia social
Col.lectius destinataris:
Joves i adults en situació d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
900
Equip humà:
21 treballadors/es
Missió/ideari:

Treballar per la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC.

Any d'inici de l'activitat:
1992