Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’acompanyament a la inclusió social i comunitària, serveis d’acolliment residencial i programa d’assessorament i defensa jurídica.
Col.lectius destinataris:
Persones amb problemes de salut mental i/o discapacitats intel·lectuals. Joves, Adults, Famílies, Immigrants i Sense Llar.
Persones ateses (anualment):
973
Equip humà:
56 professionals
Missió/ideari:

Atendre les necessitats integrals de les persones en situació de vulnerabilitat, des del vincle emocional amb l’usuari, amb vocació comunitària i sense afany de lucre. Donem resposta i cobrim les necessitats bàsiques de la població amb l’objectiu de crear, gestionar i desplegar programes adreçats a persones en risc d’exclusió social.

Any d'inici de l'activitat:
2011