Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida, mediació, formació, ciutadania activa i participació
Col.lectius destinataris:
Persones immigrades, joves, dones, població en general
Persones ateses (anualment):
900
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 85 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Fer de l’acollida, la mediació, la formació, el diàleg i la participació associativa i ciutadana elements claus per afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, origen o nivell econòmic.

Any d'inici de l'activitat:
1988