Skip to content
Àmbit d'actuació:
Orientació i inserció sociolaboral i cultural, anàlisi i millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació de professionals, centre de dia, centre especial de treball, activitats culturals i de lleure, SOI i prelaboral, projectes socials i intercanvi d’experiències.
Col.lectius destinataris:
Joves, dones, immigrants, persones amb discapacitat, persones dependents, persones afectades per trastorns mentals, drogodependents, persones en situació de pobresa, persones en situació d’atur, víctimes de violència de gènere i domèstica, persones penades, tant per la seva reinserció social, com en el seu desenvolupament de mesures penals alternatives, persones preceptores de la Renda Mínima d’Inserció, entre d’altres.
Persones ateses (anualment):
10.938
Equip humà:
298 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Esdevenir un espai permanent d’experimentació i desenvolupament de bones pràctiques en favor de la inclusió social de les persones en risc de marginació.

Any d'inici de l'activitat:
1991